River food

Become a chef for a day


Podjetje Galerija okusov, d. o. o., je pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, RS, pridobilo sredstva na Javnem razpisu za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva za operacijo z nazivom River food – Become a chef for a day. Catch experience. Create like a chef. Enjoy your day., ki ga delno sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen operacije je razvoj in promocija integralnih turističnih produktov s poslovanjem, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja in digitalnega trženja.

Cilj operacije je z novim turističnim produktom prispevati k večji konkurenčnosti družbe Galerije okusov na globalnem trgu.

Cilji:

 • razvoj in promocija novega integralnega turističnega produkta
 • povezovanje s ključnimi deležniki iz okolja
 • povečati turistični obisk naše restavracije in regije
 • povečati priliv iz naslova izvoza storitev na ciljnih trgih
 • povečanje poslovanja podjetja
 • povečanje št. zaposlenih.


Rezultati:

 • tematski produkt (Chef for a day, Chef for a half day, Luxury Chef)
 • CGP
 • interaktivna spletna stran
 • rezervacijski sistem
 • profil na socialnih omrežjih
 • prepoznavnost produkta na tujih trgih.

Operacija bo trajala do decembra 2019, vrednost celotne operacije znaša 157.142 EUR (brez DDV), pričakovana višina sofinanciranja je 109.999 EUR (brez DDV). Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija.

Več o evropski kohezijski politi v Sloveniji na spletni strani: www.eu-skladi.si.